Wojciech Gręba
specjalista ds. likwidacji szkód
biuro@mgm-adwokaci.pl

Ubezpieczeniowiec z wyboru od 1978 r. Po okresie pracy w wydziale sprzedaży produktu ubezpieczeniowego, otworzył w 1984 r. Biuro Porad Odszkodowawczych w celu reprezentowania poszkodowanych przed monopolistycznymi w owym czasie ubezpieczycielami PZU i TUiR WARTA.

Mimo dużego nacisku ze strony ubezpieczycieli, Biuro z upływem czasu zyskiwało kolejnych Klientów, którzy nie musieli tracić czasu i nerwów, w celu doprowadzenia do prawidłowego zaspokojenia przysługujących im roszczeń odszkodowawczych. Upływ 30 lat i pojawienie się wielu nowych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku polskim sprawiły, że mimo agresywnych w treści i nie w pełni prawdziwych spotów reklamowych, celowość profesjonalnej reprezentacji Poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym jest koniecznością dla uzyskania pełnego odszkodowania. Taką ofertę z jednoczesną gwarancją skuteczności składa od początku swojej działalności, obecnie w ramach MGM Adwokaci.

Specjalizacje:

  1. w zakresie prawa odszkodowań: szkody komunikacyjne, osobowe oraz w transporcie,
  2. reprezentacja ubezpieczonych i poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przed zakładami ubezpieczeń,
  3. prawo transportowe, w tym kompleksowa obsługa podmiotów z branży transportowej i spedycyjnej przy uwzględnieniu specyfiki działalności tych branż,
  4. prawo ubezpieczeń gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco i odpowiedzialności cywilnej przewoźników drogowych.

Zespół