Przemysław Iżycki
prawnik
przemyslaw.izycki@mgm-adwokaci.pl

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2014 - 2019. Praktykę zawodową rozpoczął na trzecim roku studiów, odbywając staż w kancelarii adwokackiej oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zaangażowany w działalność studencką, od maja 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WPiA UW. Publikuje artykuły naukowe na temat prawa administracyjnego.

W kręgu prawniczych zainteresowań znajdują się szeroko rozumiane prawo administracyjne oraz cywilne. W szczególności interesuje się odpowiedzialnością administracyjną, procedurą administracyjną oraz sądowoadministracyjną, prawem zobowiązań i ubezpieczeń gospodarczych oraz procedurą cywilną.

Specjalizacje:

  1. w zakresie prawa odszkodowań: szkody komunikacyjne, szkody w transporcie, odszkodowania za opóźnione loty,
  2. prawo administracyjne: administracyjne kary pieniężne, zezwolenia i inne procedury związane z działalnością gospodarczą,
  3. postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
  4. sądowe postępowanie cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o szkody komunikacyjne i szkody w transporcie, spraw rejestrowych.

Zespół