Piotr Sałagan
adwokat
piotr.salagan@mgm-adwokaci.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia skończył z wyróżnieniem. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywał w wiodących warszawskich kancelariach, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Od 2013 Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Od września 2018 r. na stałe związany z Kancelarią MGM Adwokaci.

W ramach swej szerokiej praktyki, istotny aspekt stanowią spory sądowe i mediacje. Jedną z głównych specjalizacji jest problematyka prawa cywilnego (prawo spadkowe, nieruchomości) oraz rodzinnego, w tym także w zakresie spraw o charakterze międzynarodowym. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego chętnie angażuje się w sprawy z udziałem cudzoziemców (tzw. uprowadzenia rodzicielskie, sprawy dot. małoletnich z udziałem cudzoziemców, konwencja Haska).Współpracuje z mediatorami rodzinnymi, psychologami i pedagogami.

Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie procesowe. Uczestniczy w licznych konferencjach i warsztatach dot. prawa cywilnego i rodzinnego.

Specjalizacje:

  1. w zakresie prawa rodzinnego: sprawy o rozwód i separację, sprawy dot. małoletnich (o ustalenie miejsca pobytu, o ustalenie i wykonywanie kontaktów, władzę rodzicielską, alimenty  czy tzw. opiekę naprzemienną), sprawy o podział majątku,
  2. w zakresie prawa karnego: m.in. sprawy karne związane z problematyką prawa rodzinnego, przemocy domowej i alimentacji, ochrony dobrego imienia,
  3. postępowania sądowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych,
  4. obsługa podmiotów gospodarczych.

Zespół