Kamila Jelińska
aplikant adwokacki
kamila.jelinska@mgm-adwokaci.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku rozpoczęła odbywanie aplikacji adwokackiej.

Specjalizacje:

  1. w zakresie prawa odszkodowań: szkody osobowe, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej,
  2. prawo rodzinne i opiekuńcze: sprawy o rozwód i separację, sprawy majątkowe - o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów, sprawy o alimenty, sprawy związane z uregulowaniem kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej, sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
  3. prawo spadkowe: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
  4. prawo ochrony danych osobowych: kompleksowa obsługa prawna podmiotów, w tym podmiotów z branży medycznej, w zakresie ochrony danych osobowych, analiza ryzyka i skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych, opracowywanie dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych, opracowywanie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych;
  5. prawo karne: przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, w szczególności przestępstwo niealimentacji,
  6. sądowe postępowanie cywilne i karne.

Zespół